دانلود آهنگ جدید

دانلود آهنگ Last kiss از تیلور سویفت

دانلود آهنگ Last kiss از تیلور سویفت

دانلود آهنگ Last kiss از تیلور سویفت از ماه موزیک

Taylor Swift Last kiss Downloads From Mah Music

دانلود آهنگ تیلور سویفت ( آخرین بوسه )


پخش آنلاین آهنگ

متن آهنگ Last kiss از تیلور سویفت

I still remember the look on your face
هنوزم چهره ات جلوی چشمم
Lit through the darkness at 1:58
شکاف نوری که در تاریکی در ساعت 1:58 دقیقه می تابید
The words that you whispered
حرف هایی که زمزمه کردی
For just us to know
تا فقط خودمون بدونیم
You told me you loved me
تو بهم گفتی دوستم داری
So why did you go away?
پس چرا گذاشتی و رفتی؟
Away
رفتی

I do recall now the smell of the rain
الان بوی اون بارون و به یاد میارم
Fresh on the pavement
بارونی که روی سنگ فرش و خیس کرده بود
I ran off the plane
من هواپیمارو ترک کردم
That July 9th
اون نهم جولای
The beat of your heart
ضربان قلبت
It jumps through your shirt
که از زیره بلوزت مشخص بود
I can still feel your arms
هنوزم میتونم بازوهاتو حس کنم

But now I'll go sit on the floor
اما حالا می خوام بشینم روی زمین
Wearing your clothes
لباسای تورو به تن کنم
All that I know is
تمام چیزی که من میدونم اینه که
I don't know how to be something you miss
نمی دونم چطور کسی باشم که تو دلتنگش بشی
I never thought we'd have a last kiss
هیچ وقت فکر نمی کردم بوسه ی آخر داشته باشیم
Never imagined we'd end like this
هیچ وقت تصورشو هم نکرده بودم این جوری تموم کنیم
Your name, forever the name on my lips
اسم تو اسمی که تا ابد رو لبای من می مونه

I do remember the swing of your step
من تاب خوردن قدمت رو بیاد میارم
The life of the party, you're showing off again
در مهمونی که تو دوباره سر و کلت پیدا شد
And I roll my eyes and then
و من چشمام رو چرخوندم و بعد
You pull me in
تو من و هل دادی
I'm not much for dancing
من زیاد نمی رقصم
But for you I did
امت به خاطرت رقصیدم

Because I love your handshake, meeting my father
چون من دست دادن تورو دوست دارم، احوال پرسیت با پدرم و
I love how you walk with your hands in your pockets
من از جوری که دست به جیب راه میری خوشم میاد
How you kissed me when I was in the middle of saying something
جوری که من و در حال گفتن چیزی بودم بوسیدی
There's not a day I don't miss those rude interruptionse
روزی نیست که دلم به اون پریدن هات وسط حرف هام تنگ نشه

But now I'll go sit on the floor
اما حالا من می خوام بشینم روی زمین
Wearing your clothes
لباس های تورو به تن کنم
All that I know is
تمام چیزی که من می دونم اینه که
I don't know how to be something you miss
نمی دونم چطور کسی باشم که تو دلتنگش بشی
I never thought we'd have a last kiss
هیچ وقت فکر نمی کردم بوسه آخر داشته باشیم
Never imagined we'd end like this
هیچ وقت تصورشو هم نکرده بودم اینجوری تموم کنیم
Your name, forever the name on my lips
اسم تو، اسمیه که تا ابد رو لب های من میمونه

So I'll watch your life in pictures like I used to watch you sleep
پس از این به بعد من زندگیتو در عکسا خواهم دید جوری که قبلا خوابیدنتو تماشا میکردم
And I feel you forget me like I used to feel you breathe
و من حس میکنم تو من و فراموش کردی جوری که من قبلا نفستو حس می کردم
And I keep up with our old friends just to ask them how you are
و من رابطه ام با دوستهای قدیمیمون رو حفظ کردم تا از اونا راجع به تو بپرسم
Hope it's nice where you are
امیدوارم هرجا که هستی حالت خوب باشه

And I hope the sun shines
و من برات آرزوی طلوع خورشید هارو دارم
And it's a beautiful day
و این که امروز روز خوبی داشته باشی
And something reminds you
و یه چیزی بهت یاد آوری کنه
You wish you had stayed
و تو آرزو کنی ای کاش پیشم می موندی
You can plan for a change in weather and time
تو میتونی برای تغییر در آب و هوات و زمان برنامه ریزی کنی
But I never planned on you changing your mind
اما من هیچوقت برای تغییر نظر تو برنامه نریختم

So I'll go sit on the floor
اما حالا من می خوام بشینم روی زمین
Wearing your clothes
لباس های تورو به تن کنم
All that I know is
تمام چیزی که من می دونم اینه که
I don't know how to be something you miss
نمی دونم چطور کسی باشم که تو دلتنگش بشی
I never thought we'd have a last kiss
هیچ وقت فکر نمی کردم بوسه آخر داشته باشیم
Never imagined we'd end like this
هیچ وقت تصورشو هم نکرده بودم اینجوری تموم کنیم
Your name, forever the name on my lips
اسم تو، اسمیه که تا ابد رو لب های من میمونه

Just like our last kiss
درست مثل بوسه آخرمون
Forever the name on my lips
اسم تو اسمیه که تا ابد رو لب های من میمونه
Just like our last
درست مثل آخریمون

 

 

 

 

 

دیدگاه کاربران
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.

آهنگ جدید
تبلیغات متنی